Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Rejestracja

Rejestracjana wydarzenie została zakończona

Ile osób można wydelegować?

Każdy samorząd studencki może wydelegować jednego przedstawiciela ze swojej uczelni, który weźmie udział w Konferencji. W przypadku uzasadnionej konieczności wydelegowania większej liczby osób prosimy o kontakt z organizatorami: sekretariat@psrp.org.pl.

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Udział w Konferencji w zakresie szkoleń, noclegu oraz wyżywienia jest bezpłatny dla wszystkich przedstawicieli samorządów studenckich. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu. Zgodnie z regulaminem EPS w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, uczelnia ponosi koszt uczestnictwa w wydarzeniu.

Strona została opracowana przez Łukasz Rusajczyka na rzecz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
.