VII KONFERENCJA EKSPERTÓW PRAW STUDENTA

21-23 SIERPNIA 2020 – ONLINE

Drogie przedstawicielki i drodzy przedstawiciele samorządów studenckich,

w niezwykłych okolicznościach, w imieniu Władz Statutowych Parlamentu Studentów RP, zapraszamy Was na kolejną edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta (EPS), która odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku. Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich wyzwaniem i uświadomiły jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Jednocześnie mamy okazję do uczenia się realizacji nowych przedsięwzięć i w nowy sposób. Kontynuacją tego będzie tegoroczna Konferencja, ponieważ zdecydowaliśmy się na najbezpieczniejsze formę przeprowadzenia szkoleń, czyli konferencję online. Wiemy, że EPS zapisał się już na stałe w kalendarzach samorządów studenckich, ale po raz pierwszy odbędzie się w tej formie, co umożliwi udział z każdego miejsca w Polsce, a nawet na świecie! Jednocześnie serdecznie dziękujemy Samorządowi Studenckiemu Politechniki Krakowskiej za wsparcie organizacyjne, bo to z Krakowa będziemy dla Was nadawać!

Konferencja ma na celu przygotowanie do prowadzenia i koordynowania szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach. Pod okiem najlepszych trenerów uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojego przygotowania teoretycznego oraz umiejętności z zakresu metodyki skutecznego przekazywania wiedzy. Program Konferencji Ekspertów Praw Studenta będzie uwzględniał zarówno kwestie związane z prowadzeniem szkoleń na żywo, jak i online, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja na uczelniach jest dynamiczna.

Osoby, które wezmą udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta, będą miały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu aktualnego stanu prawnego regulującego aspekty praw i obowiązków studenta, świadczeń dla studentów, udziału studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia, a jednocześnie umiejętności prowadzenia szkoleń, uwzględniające specyfikę szkoleń w formie online i tradycyjnej. Zwłaszcza ostatni semestr pokazał kluczową rolę samorządu studenckiego i wsparcia studentów w zakresie ich praw.

Mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę istotną dla funkcjonowania studentów, będziemy mogli spotkać się online w gronie reprezentującym wszystkie samorządy studenckie w Polsce.

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Cel konferencji

Głównym celem wydarzenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Studenci I roku, którzy rozpoczną studia na Waszych uczelniach, mają ustawowe prawo do odbycia szkolenia wprowadzającego w życie akademickie. Zadaniem specjalnie dobranych i doświadczonych trenerów jest wdrożenie wszystkich uczestników w powyższą tematykę jak i przekazanie umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń

Termin

21 -23 sierpnia 2020 r.
Z

Efekt

Kilkanaście tysięcy przeszkolonych studentów

Lokalizacja

Twój komputer

Ile osób można wydelegować?

Każdy samorząd studencki może wydelegować jednego przedstawiciela ze swojej uczelni, który weźmie udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Można wskazać też jedną osobę, która będzie na liście rezerwowej. W przypadku uzasadnionej konieczności wydelegowania większej liczby osób prosimy o kontakt z organizatorami: eps@psrp.org.pl

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta  jest bezpłatny dla wszystkich przedstawicieli samorządów studenckich wydelegowanych przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

Wiedza

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania się w zakresie praw i obowiązków studenta oraz zapoznania się z rozwiązaniami prawnymi z zakresu praw i obowiązków studenta zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezentacja została uzupełniona na podstawie wniosków z VI EPS.

Umiejętności

Uczestnicy, dzięki wzięciu udziału w Konferencji EPS, mają możliwość nabycia umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń – ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń prowadzonych online.

Prezentacja

Każdy uczestnik otrzyma gotowy wzór prezentacji, na podstawie której będzie mógł, po dostosowaniu do specyfiki swojej uczelni, przeprowadzić szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta.

Integracja

Uczestnicy Konferencji EPS, oprócz udziału w specjalnie przygotowanych szkoleniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, zostaną zaproszeni do udziału w integracji online! Nowa formuła umożliwi nawiązanie nowych znajomości z dowolnego miejsca!

Harmonogram

Zastrzegamy, że harmonogram wydarzenia może jeszcze ulec zmianom.

Piątek 21.08.2020

15:00 – 17:00 – Szkolenia dodatkowe

1. Promocja praw studenta – Prowadzący: Julia Sobolewska

2. Kompleksowa ochrona praw studenta przez samorząd studencki – Prowadzący: Marek Konieczny

3. Opiniowanie programów studiów – Prowadzący: Bogdan Marek

18:00 – 18:15 – Otwarcie konferencji

18:15 – 19:30 – Panel dyskusyjny – Prawa i obowiązki studenta w kształceniu zdalnym

20:00 – 20:30 – Spotkanie organizacyjneze szkoleniowcami na platformie Meet

21:00 – 22:00 – Atrakcja wieczoru – Występ Stand-up 

Sobota 22.08.2020

 

10:00 – 10:45 – Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

10:45 – 11:00 – Przerwa

11:00 – 11:45 – Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

11:45 – 12:00 – Przerwa

12:00 – 12:45 – Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

12:45 – 13:00 – Przerwa

13:00 – 13:45 – Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

13:45 – 16:00 – Przerwa obiadowa

16:00 – 17:30 – Panel szkoleniowy – Jak dobrze poprowadzić szkolenie i się nie bać.

17:30 – 18:00 – Przerwa

18:00 – 19:30 – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19:30 – 20:30 – Przerwa

20:30 – 22:00 – Quiz integracyjny z nagrodami w formule online.

Niedziela 23.08.2020

10:00 – 11:00 – Panel szkoleniowy – Narzędzia do prowadzenia szkoleń online

11:00 – 11:30 – Przerwa

11:30 – 13:00 – Panel szkoleniowy – Metodyka prezentacji

13:00 – 13:30 – Przerwa

13:30 – 15:00 – Panel szkoleniowy – Metodyka prezentacji

15:00 – 16:00 – Przerwa

16:00 – 17:15 – Warsztat szkoleniowy

17:15 – 17:30 – Zakończenie konferencji

Zobacz jak było w zeszłym roku!

Organizator

Współorganizator

Partnerzy

Masz pytania?
Napisz do nas!