22-25 sierpnia 2019 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Drogie przedstawicielki i drodzy przedstawiciele samorządów studenckich,

w imieniu Władz Statutowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na kolejną edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta (EPS), która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Po raz kolejny podejmujemy się organizacji wydarzenia z myślą o studentach wszystkich szkół wyższych w Polsce, aby przekazać wiedzę, doświadczenie oraz informacje dotyczące zmian w naszych prawach i obowiązkach, powstałych w nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konferencja ma na celu przygotowanie do prowadzenia i koordynowania szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta na swoich uczelniach. Pod okiem najlepszych trenerów uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojego przygotowania teoretycznego oraz umiejętności z zakresu metodyki skutecznego przekazywania wiedzy. Program Konferencji Ekspertów Praw Studenta, poza szkoleniami i warsztatami, będzie obfitował również w interesujące panele dyskusyjne, w których wezmą udział specjalni goście ściśle związani ze szkolnictwem wyższym.

Osoby, które wezmą udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta będą miały możliwość zdobycia wiedzy z zakresu aktualnego stanu prawnego regulującego aspekty praw i obowiązków studenta, świadczeń dla studentów, udziału studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia, a jednocześnie umiejętności prowadzenia szkoleń.

Mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę istotną dla funkcjonowania studentów tematykę, będziemy mogli spotkać się w gronie reprezentującym wszystkie samorządy studenckie w Polsce.

 

Do zobaczenia!

Ze studenckim pozdrowieniem

Cel konferencji

Głównym celem wydarzenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Studenci I roku, którzy rozpoczną studia na Waszych uczelniach, mają ustawowe prawo do odbycia szkolenia wprowadzającego w życie akademickie. Zadaniem specjalnie dobranych i doświadczonych trenerów jest wdrożenie wszystkich uczestników w powyższą tematykę jak i przekazanie umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń.

Termin

22-25 sierpnia 2019 r.

Efekt

Kilkanaście tysięcy
przeszkolonych studentów

Lokalizacja

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Ile osób można wydelegować?

Każdy samorząd studencki może wydelegować jednego przedstawiciela ze swojej uczelni, który weźmie udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. W przypadku uzasadnionej konieczności wydelegowania większej liczby osób prosimy o kontakt z organizatorami: eps@psrp.org.pl

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta w zakresie szkoleń, noclegu oraz wyżywienia jest bezpłatny dla wszystkich przedstawicieli samorządów studenckich. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu. Zgodnie z regulaminem EPS w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, uczelnia ponosi koszt uczestnictwa w wydarzeniu.

Korzyści dla uczestnika

Wiedza

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania się w zakresie praw i obowiązków studenta oraz zapoznania się z rozwiązaniami prawnymi z zakresu praw i obowiązków studenta zawartymi w nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Umiejętności

Uczestnicy, dzięki wzięciu udziału w Konferencji EPS, mają możliwość nabycia umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

Prezentacja

Każdy uczestnik otrzyma gotowy wzór prezentacji, na podstawie której będzie mógł, po dostosowaniu do specyfiki swojej uczelni, przeprowadzić szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta.

Integracja

Uczestnicy Konferencji EPS, oprócz udziału w specjalnie przygotowanych szkoleniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, znajdą czas na nawiązanie nowych znajomości i wspólną zabawę.

Harmonogram konferencji

Zastrzegamy, że harmonogram wydarzenia może jeszcze ulec zmianom.

13:00
13:00 -
Osiedle Studenckie PK

Kwaterowanie

18:00
18:00 -
Wydział Mechaniczny Sala G Biblioteka

Oficjalne otwarcie

19:30
19:30 -
Wydział Mechaniczny Sala G Biblioteka

Prezentacja "Wsparcie psychologiczne na uczelniach"

20:00
20:00 -
Wydział Mechaniczny Stołówka Budynek A

Kolacja

21:30
21:30 - 23:50 PM
Klub Studencki Kwadrat oraz Osiedle Studenckie

Spotkanie Integracyjne

08:00
08:00 - 09:30 AM
Klub Studencki Kwadrat

Śniadanie

10:00
10:00 - 11:30 AM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Prawa i obowiązki Studenta"

11:30
11:30 - 12:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Przerwa Kawowa

12:00
12:00 - 13:30 PM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Prawa i obowiązki Studenta"

13:30
13:30 - 13:45 PM
Wydział Mechaniczny PK

Przerwa Kawowa

13:45
13:45 - 15:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Prawa i obowiązki Studenta"

15:00
15:00 - 16:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Obiad

16:00
16:00 - 18:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkolenowy "wprowadzenie do metodytki prezentacji"

18:00
18:00 - 20:00 PM
Osiedle studenckie PK

Indywidualne konsultacje

20:00
20:00 - 21:00 PM
Osiedle studenckie PK

Kolacja

21:00
21:00 - 23:50 PM
Klub Studencki Kwadrat

Spotkanie integracyjne

7:00
7:00 - 8:30 AM
Śniadanie

Śniadanie

9:00
9:00 - 10:00 AM
Wydział Mechaniczny Sala G Biblioteka

Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem

10:15
10:15 - 11:45 AM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Metodyka prezentacji"

11:45
11:45 - 12:15 PM
Wydział Mechaniczny PK

Przerwa Kawowa

12:15
12:15 - 13:45 PM
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Metodyka prezentacji"

13:45
13:45 - 14:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Przerwa Kawowa

14:00
14:00 - 15:00
Wydział Mechaniczny PK

Panel szkoleniowy "Metodyka prezentacji"

15:00
15:00 - 16:30 PM
Wydział Mechaniczny PK

Obiad

16:30
16:30 - 18:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Panele szkoleniowe do wyboru

20:00
20:00 - 21:30 PM
Klub Studencki Kwadrat

Kolacja

21:30
21:30 - 01:00 AM
Klub Studencki Kwadrat

Spotkanie integracyjne

09:00
09:00 - 10:30 AM
Klub Studencki Kwadrat

Śniadanie

11:00
11:00 - 12:00 PM
Wydział Mechaniczny PK

Przykładowa Prezentacja Prawa i Obowiązki Studenta

12:00
12:00 - 12:30 PM
Wydział Mechaniczny PK

Podsumowanie Konferencji

13:00
13:00 - 15:00 PM
Osiedle Studenckie PK

Wykwaterowanie

Lokalizacja

Organizator

Współorganizator

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Rejestracja na wydarzenie
została zakończona

Poprzednie edycje

Dotychczas przeszkoliliśmy już ponad 1000 samorządowców!
Za nami jest już 5 edycji, a w tym roku odbędzie się 6., po raz pierwszy w Krakowie!

Strona została opracowana przez Łukasz Rusajczyka na rzecz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
.