VIII KONFERENCJA EKSPERTÓW PRAW STUDENTA

26-29 SIERPNIA 2021 – KRAKÓW

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

W imieniu Władz Statutowych Parlamentu Studentów RP z przyjemnością zapraszamy Was na VIII edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta (EPS), organizowanej stacjonarnie w Krakowie w dniach 26-29 sierpnia 2021 r. Mijający rok akademicki, rok niespodziewanej nauki zdalnej, a w niektórych wypadkach hybrydowej, był pełen wyzwań dla nas – przedstawicieli studentów, zajmujących się kwestiami związanymi z jakością kształcenia i dbaniem o prawa studentów.

Organizowana corocznie Konferencja Ekspertów Praw Studenta poświęcona jest właśnie temu zagadnieniu, przygotowuje osoby, które będą prowadzić szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta w poszczególnych uczelniach, a tym samym realizując ustawowy obowiązek. Czekają Was intensywne dni w Krakowie – szkolenia z zakresu merytorycznego, ale i metodycznego, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia i organizowania szkoleń w murach Waszych uczelni. Pamiętajcie też, że EPS to także integracja i czas na wymianę doświadczeń, związanych z dbaniem o jakość kształcenia!

Po wielu miesiącach bez spotkań stacjonarnych – cieszę się, że wkrótce spotkamy się w Krakowie. Do zobaczenia!

Mateusz Grochowski

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Cel konferencji

Głównym celem wydarzenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Studenci I roku, którzy rozpoczną studia w Waszych uczelniach, mają ustawowe prawo do odbycia szkolenia wprowadzającego w życie akademickie. Zadaniem specjalnie dobranych i doświadczonych trenerów jest wdrożenie wszystkich uczestników w powyższą tematykę, jak i przekazanie umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń.

Termin

26-29 sierpnia 2021 r.

Z

Efekt

Kilkadziesiąt tysięcy przeszkolonych studentów

Lokalizacja

Politechnika Krakowska

Ile osób można wydelegować?

Każdy samorząd studencki może wydelegować jednego przedstawiciela ze swojej uczelni, który weźmie udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta. Można wskazać też jedną osobę, która będzie na liście rezerwowej. W przypadku uzasadnionej konieczności wydelegowania większej liczby osób prosimy o kontakt z organizatorami: eps@psrp.org.pl

Jaki jest koszt udziału w konferencji?

Udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta jest bezpłatny dla wszystkich przedstawicieli samorządów studenckich wydelegowanych przez Przewodniczącego samorządu studenckiego. Nie pokrywamy kosztów dojazdu. 

Wiedza

Każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania się w zakresie praw i obowiązków studenta oraz zapoznania się z rozwiązaniami prawnymi z zakresu praw i obowiązków studenta zawartymi w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezentacja została uzupełniona na podstawie wniosków z VII EPS.

Umiejętności

Uczestnicy, dzięki wzięciu udziału w Konferencji EPS, mają możliwość nabycia umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń stacjonarnych, hybrydowych i online.

Prezentacja

Każdy uczestnik otrzyma gotowy wzór prezentacji, na podstawie której będzie mógł, po dostosowaniu do specyfiki swojej uczelni, przeprowadzić szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. Dołączone zostaną także materiały przygotowujące do poprowadzenia szkolenia.

Integracja

Uczestnicy Konferencji EPS, oprócz udziału w specjalnie przygotowanych szkoleniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, zostaną zaproszeni do udziału w wieczornych atrakcjach! Przygotowane integracje umożliwią nawiązanie nowych znajomości, a także odpoczynek po licznych godzinach szkoleń.

Harmonogram

Zastrzegamy, że harmonogram wydarzenia może jeszcze ulec zmianom.

Czwartek 26.08.2021

13:00 – 17:00 – Rejestracja

17:00 – 18:00 – Oficjalne otwarcie konferencji

18:00 – 19:30 – Panel dyskusyjny: Rola samorządu studenckiego a prawa studenta

20:00 – 21:00 – Kolacja

21:00 – 01:00 – Atrakcja dla uczestników

Piątek 27.08.2021

08:00 – 09:30 – Śniadanie

10:00 – 11:30  Panel dyskusyjny

11:30 – 11:45  Przejście z budynku do budynku + upominek

11:45 – 13:15  Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

13:15 – 13:30  Przerwa kawowa

13:30 – 15:00  Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

15:00 – 16:00  Przerwa obiadowa

16:15 – 17:45 Panel szkoleniowy – Prawa i obowiązki studenta

18:00 – 19:30 Szkolenie do wyboru

20:30 – 21:30 Kolacja

21:30 – 24:00  Atrakcja dla uczestników

Sobota 28.08.2021

 

08:00 – 09:30 – Śniadanie

10:00 – 11:30 – Wprowadzenie do “Metodyki prowadzenia szkoleń”

12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 – Szkolenie metodyczne

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 – Szkolenie metodyczne

16:30 – 17:00 – Przerwa kawowa

17:00 – 18:30 – Szkolenie metodyczne

18:30 – 20:00 – Konsultacje indywidualne/ Czas wolny

20:00 – 21:00 – Kolacja

21:30 – 02:00 – Atrakcja dla uczestników

Niedziela 29.08.2021

08:00 – 10:00 – Śniadanie

10:30 – 11:45 – Przykładowa prezentacja

11:45 – 12:15 – Podsumowanie konferencji

12:30 – 14:00 – Wykwaterowanie

Zobacz jak było 2 lata temu w Krakowie!

Organizator

Współorganizatorzy

Partnerzy strategiczni

Masz pytania?
Napisz do nas!