Rejestracja

Uczestnicy!

Poniżej znajdziecie formularz rejestracyjny, który musicie wypełnić, chcąc zapisać się na konferencję. Aby móc się zarejestrować, należy wysłać dwa załączniki do Regulaminu, znajdującego się na stronie. Jest to załącznik nr 1, czyli zgłoszenie uczestnika przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz załącznik nr 2, czyli oświadczenie uczestnika Konferencji. Oba pliki należy  wypełnić i podpisać ręcznie lub elektronicznie, a skany załączyć w formularzu w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku możliwości drukowania i skanowania, jest możliwość napisania oświadczenia ręcznie. Oświadczenie musi być podbite pieczątką przewodniczącego i podpisane (można załączyć zdjęcie). Bez załączonych poprawnie wypełnionych zaświadczeń, rejestracja będzie nieważna.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta. 

Dziękujemy za rejestracje 🙂 

Masz pytania?
Napisz do nas!